Skoči na vsebino

NOVICA

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

 

 

Projekt EU kartica ugodnosti za invalide, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pridobilo konec leta 2015 in ga pričelo izvajati februarja leta 2016. Dokončan naj bi bil predvidoma julija 2017. Na projekt se je prijavilo osem EU držav članic: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je namen razširiti EU kartico ugodnosti na vse EU države članice.

Cilj projekta je predvsem invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008, Akcijskega programa za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Tako kot bodo to lahko uporabljali slovenski invalidi v drugih državah članicah EU, bodo imeli naše ugodnosti možnost izkoristiti invalidi drugih EU držav članic v Sloveniji.

Pri projektu EU kartica ugodnosti za invalide MDDSZ deluje skupaj s parterjem Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), sodeluje pa tudi z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in Upravnimi enotami v Sloveniji (UE), saj bodo slednje kartico po zaključku projekta tudi izdajale vlagateljem

NSIOS je do 3. decembra 2016, mednarodnega dneva invalidov že pripravil spletno bazo komercialnih ugodnosti in mobilno aplikacijo komercialnih ugodnosti: www.invalidska-kartica.si , kjer so navedene do sedaj ponujene komercialne ugodnosti za invalide iz vse Slovenije, po regijah. Trenutno je baza ugodnosti na voljo za ogled, ni pa na voljo za uporabo. Uporabljati se bo lahko pričela po tem, ko bo projekt zaključen, predvidoma v mesecu juliju 2017. Baza ugodnosti ne vsebuje le štirih ključnih sklopov: transport, kulturo, turizem ter šport in prosti čas ampak tudi druge vrste komercialnih ugodnosti, ki jih želijo ponudniki ponuditi invalidom. NSIOS bo ostal skrbnik baze tudi po končanem projektu in bo zagotovil ažurnost podatkov ter stalno promocijo in ozaveščanje.

Baza ugodnosti je interaktivna, kar pomeni, da se bodo komercialne ugodnosti lahko dodajale ali odvzemale glede na trenutne dejavnosti posameznih ponudnikov, ki bodo ponujali ugodnosti vsem invalidom, ne glede na to, iz katere EU države članice prihajajo. Baza bo dvojezična, saj mora biti dostopna tudi invalidom drugih EU držav članic.

MDDSZ je v letošnjem letu 2017 izpeljalo dva javna razpisa in na podlagi tega sta sedaj v izdelavi baza upravičencev – vlagateljev in izdelava fizične EU kartice ugodnosti za invalide. Baza upravičencev - vlagateljev bo nameščena na UE po Sloveniji, kjer bodo lahko vlagatelji zaprosili in pridobili EU kartico ugodnosti za invalide. Izgled kartice je določila Evropska komisija in naj bi bil na sprednji strani enak za vse države, ki so in še bodo pristopile k projektu. Drugo stran pa lahko oblikuje vsaka država po svoje.

Med aktivnostmi projekta MDDSZ v letošnjem letu je tudi sprememba Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki bo določal upravičence - vlagatelje in urejal postopek pridobitve kartice. Predlagana sprememba Zakona je v obravnavi v Državnem zboru in bo predvidoma sprejeta do konca izvajanja projekta.

Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugodnosti skrbi tudi za ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, kot vsi drugi. Zato je pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v družbo EU, s tem, da jim ponuja večje ugodnosti na potovanjih, tako doma kot v tujini.

 

Kontakt:

- MDDSZ za invalide: sasa.mlakar@gov.si

- NSIOS za ponudnike komercialnih ugodnosti: info@nsios.si

Spletne strani:

- www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/evropska_kartica_ugodnosti_za_invalide/

- www.facebook.com/Evropska-kartica-ugodnosti-za-invalide-704407539694924/