Skoči na vsebino

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 213,5 km2

Število prebivalcev: 20.500

Število občin: 4

Število krajevnih uradov: 1

Število naselij: 100

 

 

Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Gornja Radgona po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Murska Sobota - Pisarna Gornja Radgona;
 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Gornja Radgona;
 • Finančna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota - Pisarna Gornja Radgona;
 • Geodetska Uprava Republike Slovenije, Območna enota Murska Sobota - Geodetska pisarna Gornja Radgona in 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Murska Sobota - Urad za delo Gornja Radgona;
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska Sobota - Izpostava Gornja Radgona;
  • Center za socialno delo Gornja Radgona
  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Lokalna izpostava Gornja Radgona.

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Gornja Radgona, ki  odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti na prvi stopnji.

 

Upravna enota Gornja Radgona s svojim delovanjem posega na celotno območje občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Teritorialno se nahaja v severovzhodnem delu Republike Slovenije in je mejna upravna enota, saj na severu meji na sosednjo državo Republiko Avstrijo. Sosednje upravne enote pa so: Murska Sobota, Ljutomer, Ptuj, Lenart in Pesnica.  

 

Na območju Upravne enote Gornja Radgona je 100 naselij. Med njimi so večja središča Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače,  kjer so tudi sedeži občin.

 

Krajevni urad:

 • Sveti Jurij ob Ščavnici, Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, telefon: (02) 564 3910

 

Občine:

  • Apače 
  • Gornja Radgona
  • Radenci
  • Sveti Jurij ob Ščavnici

 

Naselja:

 •  APAČE, obsega 21 naselij:
  • Apače
  • Črnci
  • Drobtinci
  • Grabe
  • Janhova
  • Lešane
  • Lutverci
  • Mahovci
  • Nasova
  • Novi vrh
  • Plitvica
  • Podgorje
  • Pogled
  • Segovci
  • Spodnje Konjišče
  • Stogovci
  • Vratja vas
  • Vratji vrh
  • Zgornje Konjišče
  • Žepovci
  • Žiberci
 • GORNJA RADGONA, obsega 30 naselij:
  • Aženski vrh
  • Črešnjevci
  • Gornja Radgona
  • Gornji Ivanjci
  • Hercegovščak
  • Ivanjski vrh
  • Ivanjševci ob Ščavnici
  • Ivanjševski vrh
  • Kunova
  • Lastomerci
  • Lokavci
  • Lomanoše
  • Mele
  • Negova
  • Norički vrh
  • Očeslavci
  • Orehovci
  • Orehovski vrh
  • Plitvički vrh
  • Podgrad
  • Police
  • Ptujska cesta
  • Radvenci
  • Rodmošci
  • Spodnja Ščavnica
  • Spodnji Ivanjci
  • Stavešinci
  • Stavešinski vrh
  • Zagajski vrh
  • Zbigovci
 • RADENCI, obsega 22 naselij
  • Boračeva
  • Hrastje-Mota
  • Hrašenski vrh
  • Janžev vrh
  • Kapelski vrh
  • Kobilščak
  • Kocjan
  • Melanjski vrh
  • Murščak
  • Murski vrh
  • Okoslavci
  • Paričjak
  • Rački vrh
  • Radenci
  • Radenski vrh
  • Rihtarovci
  • Spodnji Kocjan
  • Šratovci
  • Turjanci
  • Turjanski vrh
  • Zgornji Kocjan
  • Žrnova
 • SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, obsega 27 naselij
  • Biserjane
  • Blaguš
  • Bolehnečici
  • Brezje
  • Čakova
  • Dragotinci
  • Gabrc
  • Galušak
  • Grabonoš
  • Grabšinci
  • Jamna
  • Kočki vrh
  • Kokolajnščak
  • Kraljevci
  • Kupetinci
  • Kutinci
  • Mali Moravščak
  • Rožički vrh
  • Selišči
  • Slaptinci
  • Sovjak
  • Stanetinci
  • Stara Gora
  • Terbegovci
  • Sveti Jurij ob Ščavnici
  • Ženik
  • Žihlava

 

Poročne dvorane:

 • ŠPITAL - Maistrov trg 1, Gornja Radgona 
 • Kulturno promocijski center Videm 14, Sveti Jurij ob Ščavnici