Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM URADNIH OSEB POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE ALI VODENJE POSTOPKOV

 

UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ 

 

mag. Irena Luič, načelnica, pooblastilo za vodenje in odločanje

 

 

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

 

Marjeta Fortun, univ.dipl.prav., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje

 • Javni red in mir

Bernardka Junko, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Aleksandra Špec Vipavec, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Branko Bahor, dipl.ekon., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Marija Juršinič, dipl.ekon., svetovalka II, pooblastilo za vodenje

Nevenka Kolbl, viš.upr.del., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 • Osebna stanja

Aleksandra Špec Vipavec, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 • Državljanstva

Zalka Vrbanac, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 • Promet

Branko Bahor, dipl.ekon., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

Aleksandra Špec Vipavec, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Nevenka Kolbl, viš.upr.del., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 • Matične zadeve in register stalnega prebivalstva

Jana Jerman, dipl.upr.org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje

Alenka Horvat, referent I, pooblastilo za vodenje

Aleksandra Špec Vipavec, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Bernardka Junko, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Marija Juršinič, dipl.ekon., svetovalka II, pooblastilo za vodenje

Marko Vipavec, referent I, pooblastilo za vodenje

Nevenka Kolbl, viš.upr.del., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 • Gibanje in prebivanje tujcev

Zalka Vrbanac, dipl.ekon, svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

 

Polona Godina Mavrič, dipl.ekon., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje

 • Okolje in prostor

Mojca Pezdirec, dipl.ekon., višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje

Branka Čemas Stjepanovič, univ.dipl.prav., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Leopold Perko, dipl.upr.org., svetovalec I, pooblastilo za vodenje

mag. Gordana Mikunovič, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje

Jana Jerman, dipl.upr.org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje

Gordana Vranić, univ.dipl.ekon., višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje

 • Denacionalizacija

Polona Godina Mavrič, dipl.ekon., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje

 • Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov

Vlasta Banovec, univ.dipl.agr., višja svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Mateja Pavlinič, dipl.upr.org., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

mag. Gordana Mikunovič, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje

Franc Štajdohar, viš.upr.del., višji referent I, pooblastilo za vodenje

Jana Jerman, dipl.upr.org., svetovalka III, pooblastilo za vodenje

Marija Juršinič, dipl.ekon., svetovalka II, pooblastilo za vodenje

Nevenka Kolbl, viš.upr.del., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Gordana Vranić, univ.dipl.ekon., višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje

 • Podjetništvo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji

mag. Gordana Mikunovič, višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje

Gordana Vranić, univ.dipl.ekon., višja svetovalka II, pooblastilo za vodenje

 

 

ODDELEK ZA OBČO UPRAVO, DRUGE UPRAVNE NALOGE IN SKUPNE ZADEVE

 

Nataša Kozina, univ.dipl.ekon., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje

 • Vojni veterani, žrtve vojnega nasilja in vojni invalidi

Silva Plut, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Marjeta Gorše, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 • Sprejemna pisarna

Marjeta Gorše, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Marija Rupčič, referentka I, pooblastilo za vodenje

Tatjana Črnič, referentka I, pooblastilo za vodenje

Marko Vipavec, referent I, pooblastilo za vodenje

 •  Informacije javnega značaja

Marjeta Gorše, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Nataša Kozina, univ.dipl.ekon., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje

 • Osebno dopolnilno delo

Nataša Kozina, univ.dipl.ekon., vodja oddelka, pooblastilo za vodenje in odločanje

Silva Plut, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Marjeta Gorše, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

 • področje Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Silva Plut, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje

Marjeta Gorše, dipl.ekon., svetovalka I, pooblastilo za vodenje