Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNE URE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradne ure

 

Poslovni čas Upravne enote Celje

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8.00 do 15.00

sreda od 8.00 do 18.00

četrtek od 8.00 do 15.00

petek od 8.00 do 13.00

 

 

Uradne ure Upravne enote Celje

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 8.00 do 18.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

Uslužbenci pri okencih pa imajo uradne ure tudi v četrtek od 8.00 do 15.00

 

 

Uradne ure uslužbencev pri okencih

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 15.00 ure

sreda od 8.00 do 18.00 ure

četrtek od 8.00 do 15.00 ure

petek od 8.00 do 13.00 ure

 

 

Uradne ure po telefonu na sedežu Upravne enote Celje so:

na telefonskih številkah:

- Upravna enota (03) 42 65 300,

- Oddelek za upravne notranje zadeve (03) 42 65 306,

- Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo (03) 42 65 366,

- Oddelek za občo upravo in skupne zadeve (03) 42 65 302, v:

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00

torek od 8.00 do 15.00

sreda od 8.00 do 18.00

četrtek od 8.00 do 15.00

petek od 8.00 do 13.00

 

   

 

Uradne ure na krajevnih uradih:

 

KU Dobrna

Dobrna 19, 3204 Dobrna

telefon (03) 780 10 62

četrtek od 8.00 do 11.00 ure

 

 

KUVojnik

Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

telefon: (03) 42 65 374

v torek od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 15.00 ure,

v sredo od 7.30 do 11.00 ure in od 12.00 do 17.00 ure

v četrtek od 12.00 do 15.00 ure

v ponedeljek in petek zaprto

 

 

Pisarna Referata za promet na sedežu Izpitnega centra

Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna

 

ponedeljek od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 15.00

petek od 7.30 do 13.00

torek, sreda in četrtek: zaprto

 

 

Splošne informacije

   

Kaj so splošne informacije

 

 

Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.

 

Splošne informacije o drugih javnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa pri nudenju javnih storitev, izvajanju javne službe ali zagotavljanju drugih storitev v javnem interesu; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje glede konkretne storitve ali konkretnega uporabnika storitve.

 

Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju so tudi upravne enote dolžne zagotavljati splošne informacije o upravnih storitvah.  Upravne enote zagotavljajo splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, preko svetovalcev za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih uslužbencev, v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke, zgoščenke...) ter preko svetovnega spleta na enotnem državnem portalu e-uprava in na spletiščih upravnih enot.

 

Informacije o storitvah so razvrščene po življenjskih, poslovnih, uslužbenskih in sorodnih dogodkih. Za vodnik po upravnih storitvah kliknite tukaj.

 

 

Dostopnost do splošnih informacij

 

 

Organ, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do javnega uslužbenca, ki lahko uporabniku osebno, telefonsko ali po elektronski poti zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah, ki mora imeti praviloma najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.

 

Organ lahko zagotavlja splošne informacije preko svetovalca za pomoč strankam. Svetovalec za pomoč strankam daje splošne informacije v sprejemnem prostoru oziroma drugem primernem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.

 

Organ mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo javnega uslužbenca oziroma javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.

 

Javni uslužbenec (organ) mora stranki zagotoviti individualno obravnavo. Če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.

  

 

 

 

Informacije za medije

 

Organi državne uprave, med njimi so tudi upravne enote, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo, ki je lahko predstojnik (pri upravnih enotah je to načelnik) ali od njega pooblaščene osebe.

 

Informacije za medije, ki jih nudi upravna enota, so namenjene tako medijem kakor tudi vsej zainteresirani javnosti.

  

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije v Upravni enoti Celje je:

 

Damjan Vrečko, univ.dipl.prav., načelnik

telefon: (03) 426 5302  

telefaks: (03) 426 5304

E-pošta: damjan.vrecko(at)gov.si