Skoči na vsebino

NOVICA

4. 9. 2017

POZIV NOSILCEM KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, KI NE ODDAJAJO ZBIRNIH VLOG, NA USKLADITEV PODATKOV V REGISTRU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Nosilci, ki ne oddajajo zbirnih vlog, so bili že v  začetku lanskega leta pisno pozvani s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, da uskladijo podatke v Registru kmetijskih gospodarstev. Zaradi velikega števila nosilcev, ki brez uskladitve podatkov v RKG v roku ne bi mogli oddati zbirne vloge,  so bili tisti, ki ne uveljavljajo subvencij,  ustno pozvani s strani UE Celje, naj si stanje v RKG urejajo po 15. maju, vendar je bil odziv le-teh po tem roku minimalen. Od konca leta 2016 so za območje UE Celje  v RKG naloženi  tudi novi orto-foto posnetki, kar lahko pomeni še več odstopanj med vpisanimi podatki posameznih kmetijskih gospodarstev  in dejanskim stanjem v naravi.

 

Glavnina neusklajenih podatkov je povezanih z odstopanji med rabo vpisanega GERK-a in podatkom v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Večina preostalih napak je povezana z nosilci, namestniki in gospodinjstvi, možna pa je seveda tudi kombinacija različnih napak.

 

Glede na navedeno pozivamo vse nosilce KMG, ki so v lanskem letu prejeli obvestilo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, pa ne oddajajo zbirnih vlog, da morebitne napake v RKG  preverijo  bodisi na podlagi vpogleda v javni pregledovalnik MKGP, ali pa  v času uradnih ur pokličejo na tel. št. 4265420 – Ogrizek Hermina, 4265348 – Vinkl Jan ali 4265382 – Balaško Mladen ter se po potrebi dogovorijo za termin usklajevalnega sestanka.