Skoči na vsebino

NOVICA

ISO certifikat

Na UE Celje je bila 31.05.2011 izvedena redna presoja standarda ISO 9001:2008, s katero je bilo potrjeno, da UE Celje izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam ISO 9001:2008.