Skoči na vsebino

NOVICA

Uveljavitev novih določb glede programa za voznika začetnika

Uvodoma vas obveščamo, da bodo 13. 8. 2010 začele veljati določbe 140. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 UPB-5, 58/2009 in 36/2010; v nadaljevanju: ZVCP-1), ki opredeljujejo vsebinsko področje voznika začetnika. Določbe v prvem odstavku citiranega člena opredeljujejo naslednje:

-         Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B in imetnik vozniškega dovoljenja, ki je skladno s tem zakonom pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A ali B na osnovi veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če je od izdaje tega vozniškega dovoljenja minilo manj kot leto dni in v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil programa za voznika začetnika, mora opraviti program dodatnega usposabljanja. 

-         Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega usposabljanja voznika začetnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti.

 

Glede tega vam pojasnjujemo:

 

(1) Kandidatom za voznike motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, ki bodo opravili vozniški izpit in pridobili vozniško dovoljenje pred uveljavitvijo citiranih določb 140. člena ZVCP-1 (to je vključno do 12. 8. 2010), se bo vozniško dovoljenje izdalo po do tedaj veljavnih določbah. Tem voznikom se bo vozniško dovoljenje podaljšalo brez opravljenega programa za voznika začetnika. 

 

(2) Kandidatom za voznike motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, ki bodo pridobili vozniško dovoljenje pred uveljavitvijo citiranih določb 140. člena ZVCP-1 (to je vključno do 12. 8. 2010), po tem terminu pa bodo pridobili še vozniško dovoljenje druge kategorije (A2 ali A ali B), ni potrebno ob izdaji vozniškega dovoljenja druge kategorije izdati kartona voznika začetnika za spremljanje njihovega dodatnega usposabljanja in kasneje ob podaljšanju istega vozniškega dovoljenja med ostalimi pogoji za podaljšanje zahtevati tudi potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, ker je bila prva pridobitev vozniškega dovoljenja za voznika začetnika opravljena pred uveljavitvijo določb 140. člena ZVCP-1 (to je vključno do 12. 8. 2010).

 

(3) Vsem ostalim kandidatom za voznike, ne glede na to, ali so opravili vozniški izpit pred uveljavitvijo citiranih določb ali ne, se bo (vključno od 13. 8. 2010 dalje) vozniško dovoljenje izdalo po določbah 140. člena ZVCP-1. To pomeni, da jim bo potrebno ob izdaji vozniškega dovoljenja izdati tudi karton voznika začetnika za spremljanje njihovega dodatnega usposabljanja, in kasneje ob podaljšanju vozniškega dovoljenja med ostalimi pogoji za podaljšanje zahtevati tudi potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.