Skoči na vsebino

NOVICA

OBVESTILO ZA OSEBE, KI SO UPRAVIČENE DO IZDAJE DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE IN POSEBNE ODLOČBE ZA NAZAJ

Dne 24.7.2010 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-B) (Uradni list RS št. 50/10), s katerim je bilo določeno, da je za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje pristojna upravna enota, na območju katere tujec, otrok ali državljan Republike Slovenije prebiva. Če tujec ali otrok ne prebiva v Republiki Sloveniji, je za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po tem zakonu pristojna upravna enota, na območju katere namerava tujec ali otrok prebivati po preselitvi v Republiko Slovenijo.

 

Upravičenci lahko vložijo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določa pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in za izdajo posebne odločbe. Rok za oddajo prošnje je tri leta od uveljavitve ZUSDDD-B, to je od 24.7.2010 do 24.7.2013. V kolikor gre za otroka izbrisanega pa do otrokovega 21. leta starosti, če je ta rok daljši. Po poteku roka prošnje po tem zakonu ne bo več mogoče vložiti.

 

Celovita informacija, kako si lahko tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje in posebno odločbo za nazaj, po določbah ZUSDDD-B, je podana v brošuri.