Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo delavcem in delodajalcem glede delovnih knjižic po 1.1.2009

Upravna enota Celje obvešča vse delavce in delodajalce, na podlagi objavljenega obvestila na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS, da v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007; ZDR) s 1. januarjem 2009 prenehajo veljati določbe 224., 225. in 226. člena  ZDR - določbe z delovnimi knjižicami s 1. januarjem, 2009 torej ne bo več pravne podlage za izdajanje delovnih knjižic in za vpisovanje podatkov v delovne knjižice.

 

Opozoriti želimo na to, kako ravnati z obstoječimi delovnimi knjižicami, upoštevajoč določilo 91. člena Zakona o delovnih razmerjih, saj delovne knjižice, izdane do 1. 1. 2009, še vedno ohranjajo lastnost javne listine:

  • Delodajalec obdrži v hrambi delovne knjižice, ki so na dan 1. 1. 2009 pri njem v hrambi, na izrecno zahtevo delavca pa mu jo mora,  proti podpisu o prejemu,  izročiti.
  • Delodajalec mora takoj ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi delavcu, proti potrdilu o prejemu, vrniti delovno knjižico.
  • Če delodajalec v 30. dneh po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ne bo mogel delavcu vročiti delovne knjižice, jo pošlje pristojni upravni enoti po stalnem prebivališču delavca, če je stalno prebivališče neznano, pa jo pošlje upravni enoti, ki je delovno knjižico izdala. 

 

Delovne knjižice, izdane do 1. 1. 2009, z veljavnimi vpisi torej ne bodo izgubile dokaznega pomena v postopkih uveljavljanja oziroma uresničevanja pravic, kjer so se (oziroma se še bodo) do navedenega datuma uporabljale.

 

Državljani bodo lahko po 1. januarju 2009 pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), pridobili izpis o zavarovanjih (izpis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2009). 


Zahtevek za izpis o zavarovanjih bo mogoče vložiti po elektronski pošti ter na območnih enotah ali na centraliZPIZ. Podrobnejše informacije bodo na voljo na spletnih straneh ZPIZ.