Skoči na vsebino

NOVICA

SPREMEMBE ZAKONA O GOSTINSTVU

Spremembe in dopolnitve Zakona o gostinstvu (Uradni list RS št. 60/2007), ki so stopile v veljavo 21.7.2007, prinašajo kar nekaj sprememb.

 

  • Samostojni podjetniki, pravne in fizične osebe, ki želijo opravljati gostinsko dejavnost v gostinskih obratih, ne potrebujejo več dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti. Izpolnjevati  pa morajo vse pogoje določene v Zakonu o gostinstvu in drugih predpisih.
  • Kdor želi opravljati gostinsko dejavnost zunaj gostinskega obrata, ne potrebuje dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti izven gostinskega obrata. Izpolnjevati  pa mora vse pogoje določene v Zakonu o gostinstvu in drugih predpisih.
  • Register sobodajalcev bodo Upravne enote vodile še šest mesecev, oziroma do 21.8.2008. Od tega datuma bo za vodenje registra pristojna Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
  • V postopkih za določitev kategorije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo, je do uskladitve Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, na Upravni enoti še potrebno pridobiti odločbo o določitvi kategorije.