Skoči na vsebino

NOVICA

Novosti na področju sklepanja zakonskih in partnerskih zvez po 1. 1. 2018

S 1. 1. 2018 so se začele uporabljati določbe Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/2017), ki se nanašajo na sklepanje zakonskih zvez. Istega dne je stopil v veljavo Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (Uradni list RS, št. 66/2017). Določbe obeh predpisov, ki se nanašajo na sklepanje zakonske zveze, veljajo tudi za sklenitev partnerske zveze.

 

Najpomembnejše so naslednje novosti:

 

V primeru suma, da gre za t. i. fiktivno sklenitev zakonske zveze oziroma, da želita osebi skleniti zakonsko zvezo izključno oz. predvsem zato, da bo eden ali oba pridobila dovoljenje za prebivanje v RS ali državljanstvo RS, se bo izvedel poseben ugotovitveni postopek.    

-        Odpravljena je možnost zastopanja enega od bodočih zakoncev pri obredu sklenitve zakonske zveze. Sklenitev zakonske zveze je osebno dejanje, zato morata biti navzoča oba zakonca. 

-        Pri sklenitvi zakonske zveze navzočnost prič ni več potrebna. Zakonca se lahko odločita, da sta prisotni priči, če tako želita ali pa se odločita za sklenitev  zakonske zveze brez prisotnosti prič. 

-        Županje oz. župani bodo v času svojega mandata imeli zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez na območju svoje občine.  

-        Zakonska zveza se lahko sklene tudi samo pred matičarjem. 

 

Bodoča zakonca lahko tako izbirata med naslednjimi možnimi načini sklenitve zakonske zveze:  

-          pred matičarjem in načelnikom upravne enote ali pooblaščeno osebo - s pričama ali brez, 

-          pred matičarjem in županom občine, na območju katere se bo zakonska zveza sklenila - s pričama ali brez, 

-          samo pred matičarjem - s pričama ali brez. 

 

Zakonska zveza se sklepa v določenih uradnih prostorih in je takse prosta.

 

Zakonska zveza se lahko sklene tudi zunaj uradnih prostorov oz. določenega časa, če tako želita bodoča zakonca in sta v ta namen pripravljena poravnati dodatne stroške v znesku 170,00 eur. Upravna enota izda na zahtevo zakoncev odločbo o dovolitvi sklenitev zakonske zunaj uradnega prostora oz. lahko z odločbo zavrne sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov, če bi bila taka sklenitev zakonske zveze težko izvedljiva.

 

Zakon omogoča izvedbo ponovitve slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze. Zakonca se  morata prijaviti na upravni enoti, na območju katere nameravata ponoviti slovesnost. Ponovitev slovesnosti se izvede pred načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo ali županjo oz. županom. Zakonca za ponovitev slovesnosti krijeta stroške v znesku 170,00 eur.

 

Za več informacij pokličite na telefonsko številko 03 4265 318 ali pošljite elektronsko sporočilo na ue.celje(at)gov.si