Skoči na vsebino

NOVICA

Navodilo za državljane za pridobitev vrednotnice za osebno dopolnilno delo na portalu eUprava

 

Med novostmi, ki se uporabljajo glede osebnega dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so tudi vrednotnice. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9,06 evrov (7,05 evrov prispevek za  pokojninsko in invalidsko  zavarovanje, 2,01 evra prispevek za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen).

 

Naročnik mora za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, ne glede na število ur opravljenega dela in ne glede na število opravljenih storitev za istega naročnika. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč,…), pa mora vrednotnico za posamezni koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam.

 

Vrednotnico je mogoče pridobiti preko spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti.

 

 

Prilagamo navodilo za državljane kako pridobiti vrednotnico preko portala eUprava.