Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo glede opravljanja kratkotrajnega in osebnega dopolnilnega dela

 

Kratkotrajno delo 

 

V ponedeljek. 18. 8. 2014 se začnejo uporabljati določbe novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC, Uradni list RS, št. 32/14), ki uvajajo nekatere novosti glede opravljanja kratkotrajnega dela oz. brezplačnega opravljanja dela sorodnikov podjetnika.

 

Po 18. 8. 2014 se opravljanje kratkotrajnega dela ne prijavlja več na upravnih enotah.

Pred začetkom opravljanja kratkotrajnega dela, ob upoštevanju ostalih zakonskih pogojev in obveznosti, se opravi prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni na pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z Obrazcem M12 (PRIJAVA ODJAVA ZAVAROVANJA za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

 

 

Osebno dopolnilno delo

 

Do sprejema novega podzakonskega akta oz. do 31. 12. 2014 se uporabljajo določbe ZPDZC in Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku proglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/2002) – torej je posameznik dolžan osebno dopolnilno delo pred pričetkom opravljanja priglasiti pristojni upravni enoti, ki ga vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

 

Od 1. 1. 2015 se priglasitev osebnega dopolnilnega dela opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika opravi priglasitev prek spletnega portala AJPES.