Skoči na vsebino

NOVICA

Navodila lastnikom nepremičnin za urejanje podatkov registra nepremičnin

Na območnih geodetskih upravah je možno urejati podatke o lastništvu, površinah in dejanski rabi delov stavb. V primeru spremembe lastništva je potrebno priložiti pogodbo, v primeru sprememb površin skico vseh prostorov z opisom prostorov in njihovimi površinami, za spremembo dejanske rabe delov stavb pa fotografijo.

Podatkov, ki jih geodetska uprava v register nepremičnin prevzema neposredno od drugih upravljavcev, ni možno urejati ali spreminjati na geodetski upravi. Te podatke je potrebno urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc.

 

 

Seznam podatkov registra nepremičnin, ki jih ni mogoče urejati ali spreminjati na geodetski upravi