Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 230,1 km2

Število prebivalcev: 63.951 (Statistični urad 2014) 

Število občin: 4

Število krajevnih uradov: 2

Število naselij: 118

 

Upravne in strokovne naloge na območju Celja po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Celje;
 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Celje;
 • Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila - Urad Celje;
 • Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje;
 • Geodetska uprava Republike Slovenije - Območna geodetska uprava Celje;

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Celje;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna služba Celje;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Enota Celje;
 • Center za socialno delo Celje.

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Celje, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Celje  je med večjimi v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje Mestne občine Celje, občine Vojnik, občine Dobrna ter občine Štore. Meji na devet upravnih enot, in sicer: na severu na UE Slovenj Gradec in UE Velenje, na vzhodu na UE Slovenjeske Konjice in UE Šrentjur pri Celju, na jugovzhodu na UE Laško, na zahodu pa na UE Žalec.

 

Na območju Upravne enote Celje je 118 naselij. Najgosteje je naseljeno mesto Celje s širšo okolico. Teritorialni obseg Mestne občine Celje meri 94,9 km2, občina Dobrna 31,7 km2, občina Štore 28,2 km2 in Občina Vojnik 75,3 km2 (vir: Zavod RS za statistiko).

 

Krajevni uradi:

 • Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, telefon: (03) 780 1062, telefaks: (03) 780 1061, 
 • Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, telefon: (03) 426 5 374, telefaks: (03) 780 0632.

 

Občine:

 

 

 • Celje,
 • Dobrna,
 • Štore,
 • Vojnik.

Naselja:

 

Občina CELJE, obsega 39 naselij:

 • Brezova,
 • Bukovžlak,
 • Celje
 • Dobrova,
 • Glinsko,
 • Gorica pri Šmartnem,
 • Jezerce pri Šmartnem,
 • Košnica pri Celju,
 • Lahovna,
 • Leskovec,
 • Lipovec pri Škofji vasi,
 • Ljubečna,
 • Loče,
 • Lokrovec,
 • Lopata,
 • Medlog,
 • Osenca,
 • Otemna
 • Pečovnik,
 • Pepelno,
 • Prekorje,
 • Rožni vrh,
 • Runtole
 • Rupe,
 • Slance,
 • Slatina v Rožni dolini,
 • Šentjungert
 • Škofja vas
 • Šmarjeta pri Celju
 • Šmartno v Rožni dolini,
 • Šmiklavž pri Škofji vasi,
 • Teharje,
 • Tremerje,
 • Trnovlje pri Celju,
 • Vrhe,
 • Začret,
 • Zadobrova,
 • Zvodno,
 • Žepina.

 

Občina DOBRNA, obsega 11 naselij:

 • Brdce nad Dobrno,
 • Dobrna,
 • Klanc,
 • Loka pri Dobrni,
 • Lokovina,
 • Parož,
 • Pristova,
 • Strmec nad Dobrno,
 • Vinska gorica
 • Vrba,
 • Zavrh nad Dobrno.

 

Občina ŠTORE, obsega 12 naselij:

 • Draga,
 • Javornik,
 • Kanjuce,
 • Kompole,
 • Laška vas pri Štorah,
 • Ogorevc,
 • Pečovje,
 • Prožinska vas,
 • Svetina,
 • Svetli dol,
 • Šentjanž nad Štorami,
 • Štore.

 

Občina VOJNIK, obsega 56 naselij:

 • Arclin,
 • Beli potok pri Frankolovem,
 • Bezenškovo bukovje,
 • Bezovica,
 • Bovše,
 • Brdce,
 • Čreškova,
 • Črešnjevec,
 • Črešnjice,
 • Dedni vrh pri Vojniku
 • Dol pod Gojko,
 • Frankolovo,
 • Gabrovec pri Dramljah,
 • Globoče,
 • Gradišče pri Vojniku,
 • Homec,
 • Hrastnik,
 • Hrenova,
 • Ilovca,
 • Ivenca,
 • Jankova,
 • Kladnart,
 • Koblek,
 • Konjsko,
 • Landek,
 • Lemberg pri Novi cerkvi,
 • Lešje,
 • Lindek,
 • Lipa pri Frankolovem,
 • Male dole,
 • Nova cerkev,
 • Novake,
 • Podgorje pod Čerinom,
 • Polže,
 • Pristava,
 • Rakova steza,
 • Razdelj,
 • Razgor,
 • Razgorce,
 • Rove,
 • Selce,
 • Socka,
 • Straža pri Dolu,
 • Straža pri Novi cerkvi,
 • Stražica,
 • Tomaž nad Vojnikom,
 • Trnovlje pri Socki,
 • Velika raven,
 • Verpete,
 • Vine,
 • Višnja vas,
 • Vizore,
 • Vojnik,
 • Zabukovje,
 • Zlateče,
 • Želče.

 

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana v Prothasijevem dvorcu v Celju,
 • poročna dvorana v vili Higiea na Dobrni
 • na sedežu Upravne enote Celje.