Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradne oseba pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja v Upravni enoti Celje so: 

 

Bojana Frim, višji svetovalec I

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5470 

telefaks: (03) 426 5310

e-pošta: bojana.frim@gov.si

 

Darja Hrastnik, administrator V

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5336 

telefaks: (03) 426 5290

e-pošta: darja.hrastnik(at)gov.si

 

Renata Planinšek, svetovalec I

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5456 

telefaks: (03) 426 5290

e-pošta: renata.planinsek(at)gov.si

 

Andreja Ulaga, višji svetovalec I

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5475 

telefaks: (03) 426 5302

e-pošta: andreja.ulaga(at)gov.si

 

Vita Grčar, višji svetovalec I

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5380 

telefaks: (03) 426 5474

e-pošta: vita.grcar@gov.si

 

Eva Knez Mraz, višji svetovalec I

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5370 

telefaks: (03) 426 5310

e-pošta: eva.knez-mraz(at)gov.si

 

Nataša Rečnik, višji svetovalec II

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5346 

telefaks: (03) 426 5310

e-pošta: nataša.rečnik@gov.si

 

Natalija Juteršek, višji svetovalec I

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5334 

telefaks: (03) 426 5310

e-pošta:natalija.jutersek(at)gov.si

 

Hermina Ogrizek, svetovalec I

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5420 

telefaks: (03) 426 5304

e-pošta: hermina.ogrizek(at)gov.si

 

Martin Zgubič, višji svetovalec II

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

telefon: (03) 426 5358 

telefaks: (03) 426 5310

e-pošta: martin.zgubic(at)gov.si