Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

Teritorij: 268 km2

Število prebivalcev: 24.470

Število občin: 1

Število naselij: 109

 

Upravne in strokovne naloge na območju občine Brežice po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a.) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo mesto- Pisarna Brežice,
 • Ministrstvo za notranje zadeve- Policijska postaja Brežice,
 • Davčna uprava Republike Slovenije- Davčni urad Brežice,
 • Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica- Geodetska uprava Brežice,
 • Carinska uprava Republike Slovenije-Carinski urad Brežice.

b.) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje- Urad za delo Brežice,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije- Izpostava Brežice,
 • Zavod za gozdove Republike Slovenije-Območna enota Brežice,
 • Center za socialno delo Brežice.

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Brežice, ki na prvi stopnji odloča v upravnih zadevah iz državne pristojnosti.

 

Upravna enota opravlja tudi naloge s področja obrambnih priprav in organizacijske, strokovne ter druge naloge, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam oziroma so pomembne za delovanje upravne enote.

 

Območje Upravne enote Brežice leži ob rekah Sava in Krka, na severu se naslanja na orliško pogorje, na jugu pa na Gorjance. Meje Upravne enote Brežice potekajo po mejah nekdanje Občine Brežice, ki so bile postavljene že leta 1955. Upravna enota meji na Upravni enoti Krško in Šmarje pri Jelšah ter z Republiko Hrvaško.

 

Upravna enota Brežice pokriva teritorij Občine Brežice, kot edine lokalne skupnosti. Skupna površina območja upravne enote meri 26.843 ha.

 

 

Občina:

 

Brežice

 

Naselja:

 

ARTIČE, obsega 9 naselij:

 

 • Arnovo selo,
 • Artiče,
 • Dečno selo,
 • Dolenja vas pri Artičah,
 • Glogov brod,
 • Gornji Lenart - od hišne številke 61 do 74,
 • Spodnja Pohanca,
 • Trebež,
 • Zgornji Obrež.

BIZELJSKO, obsega 12 naselij:

 

 • Bizeljska vas
 • Bizeljsko
 • Bračna vas
 • Brezovica na Bizeljskem
 • Bukovje
 • Dramlja
 • Drenovec pri Bukovju
 • Gregovce
 • Nova vas ob Sotli
 • Orešje na Bizeljskem
 • Stara vas - Bizeljsko
 • Vitna vas.

 

BREŽICE, obsega del naselja Brežice.

 

CERKLJE OB KRKI, obsega 17 naseilj:

 

 • Boršt,
 • Brvi,
 • Bušeča vas,
 • Cerklje ob Krki,
 • Črešnjice pri Cerkljah,
 • Dolenja Pirošica,
 • Gazice,
 • Gorenja Pirošica,
 • Hrastje,
 • Izvir,
 • Poštena vas,
 • Račja vas,
 • Stojanski vrh,
 • Vinji vrh,
 • Vrhovska vas,
 • Zasap,
 • Župeča vas

 

ČATEŽ OB SAVI, obsega 8 naseilj:

 

 • Cerina,
 • Čatež ob Savi,
 • Dobeno,
 • Dvorce,
 • Mali Cirnik,
 • Prilipe,
 • Sobenja vas,
 • Žejno.

 

DOBOVA, obsega 9 naselij:

 

 • Dobova,
 • Gabrje,
 • Loče,
 • Mali Obrež,
 • Mihalovec,
 • Mostec,
 • Rigonce,
 • Sela,
 • Veliki Obrež.

 

GLOBOKO, obsega 5 naselij:

 

 • Bojsno,
 • Brezje,
 • Globoko,
 • Mali Vrh,
 • Piršenbreg.

 

JESENICE NA DOLENJSKEM, obsega 6 naseilj:

 

 • Jesenice,
 • Nova vas,
 • Obrežje,
 • Podgračeno,
 • Ribnica - od hišne številke 1 do 21,
 • Slovenska vas.

 

KAPELE, obsega 7 naseilj:

 

 • Jereslavec,
 • Kapele,
 • Podvinje,
 • Rakovec,
 • Slogonsko,
 • Vrhje,
 • Župelevec.

 

KRŠKA VAS, obsega 1 naselje:

 

 • Krška vas.

 

MRZLAVA VAS, obsega 6 naselij:

 

 • Čedem,
 • Globočice,
 • Kamence,
 • Kraška vas,
 • Mrzlava vas,
 • Stankovo.

 

PEČICE, obsega 1 naselje:

 

 • Pečice.

 

KRIŽE, obsega 1 naselje:

 

 • Križe.

 

PIŠECE, obsega 5 naseilj:

 

 • Blatno,
 • Dednja vas,
 • Pavlova vas,
 • Pišece,
 • Podgorje.

 

SKOPICE, obsega 2 naselji:

 

 • Dolenje Skopice,
 • Gorenje Skopice.

 

SROMLJE, obsega 6 naselij:

 

 • Curnovec,
 • Oklukova gora,
 • Silovec,
 • Sromlje,
 • Volčje,
 • Zgornja Pohanca.

 

ŠENTLENART, obsega naselje Cundrovec, del naselja Brežice in del naselja

Gornji Lenart.

 

VELIKA DOLINA, obsega 11 naselij:

 

 • Brezje,
 • Cirnik,
 • Gaj,
 • Koritno,
 • Laze,
 • Mala Dolina,
 • Perišče,
 • Ponikve,
 • Rajec,
 • Ribnica- od hišne številke 22 do 34,
 • Velika Dolina.

VELIKE MALENCE, ki obsega 1 naselje:

 

 • Velike Malence 

 

ZAKOT, BUKOŠEK, TRNJE, obsega naselje Bukošek in del naselja Brežice.