Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UPRAVNI ENOTI

 

 

Teritorij: 352,6 km²

Število prebivalcev: 24.440 od tega v občini Ajdovščina 18.848  in v občini Vipava 5.592 (podatek 1. 1. 2014)

Število občin: 2

Število krajevnih uradov: 1

Število naselij: 65

 

Upravne in strokovne naloge na območju Zgornje Vipavske doline po funkcionalnem načelu samostojno opravljajo:

 

a) izpostave ministrstev:

 • Ministrstvo za notranje zadeve - Policijska postaja Ajdovščina;
 • Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Nova Gorica - Pisarna Ajdovščina;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije -Območna geodetska uprava Nova Gorica - Geodetska pisarna Ajdovščina;

 

b) drugi organi:

 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna enota Nova Gorica - Urad za delo Ajdovščina;
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica - Izpostava Ajdovščina;
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Izpostava Ajdovščina;
 • Center za socialno delo Ajdovščina,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcijska pisarna Ajdovščina,
 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Pisarna Ajdovščina.

 

 

Za opravljanje drugih upravnih nalog je na podlagi Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot organizirana Upravna enota Ajdovščina, ki na prvi stopnji odloča v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, ima pa tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga pokriva.

 

Upravna enota Ajdovščina je organizirana na območju občin Ajdovščina in Vipava. Občina Ajdovščina meri 245,2 km² in šteje 18848 prebivalcev in zajema 45 naselij. Občina Vipava pa meri 107,4 km², šteje 5.592 prebivalcev in zajema 20 naselij. Podatki o številu prebivalcev so zajeti dne 1.1.2014 (Vir: Statistični urad RS)  Po številu prebivalcev je Upravna enota Ajdovščina po podatkih iz sredine leta 2007 na 25 mestu od 58 upravnih enot v Sloveniji.

 

Upravna enota Ajdovščina je bila organizirana 05.11.1994 v skladu z Zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), naloge iz področij svoje pristojnosti pa je začela opravljati 01.01.1995.

 

Sedež Upravne enote Ajdovščina je na Vipavski cesti 11b, v stavbi, ki jo je do leta 2000 uporabljala Slovenska vojska (območje nekdanje vojašnice Srečka Kosovela v Šturjah).

 

Trenutno je v upravni enoti zaposlenih 29 uslužbenk in uslužbencev za nedoločen čas v treh oddelkih.

V letu 2004 je Upravna enota naredila prve korake na poti k poslovni odličnosti in izvedla samoocenitev po metodi CAF, na podlagi katere je bil sprejet akcijski načrt za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Ocenjevanje po modelu CAF se izvaja vsake dve leti. 

 

 

Krajevni uradi:

 

Občine:

  • Ajdovščina       

     

  • Vipava 

     

 

Naselja (45) v občini Ajdovščina:

 • Ajdovščina
 • Batuje
 • Bela
 • Brje
 • Budanje
 • Cesta
 • Col
 • Črniče
 • Dobravlje
 • Dolenje
 • Dolga Poljana
 • Gaberje
 • Gojače
 • Gozd
 • Grivče
 • Kamnje
 • Kovk
 • Kožmani
 • Križna Gora
 • Lokavec
 • Male Žablje
 • Malo Polje
 • Malovše
 • Otlica
 • Planina
 • Plače
 • Podkraj
 • Potoče
 • Predmeja
 • Ravne
 • Selo
 • Skrilje
 • Stomaž
 • Šmarje
 • Tevče
 • Ustje
 • Velike Žablje
 • Vipavski Križ
 • Višnje
 • Vodice
 • Vrtovin
 • Vrtovče
 • Zavino
 • Žagolič
 • Žapuže

 

Naselja (20) v občini Vipava:

 • Duplje
 • Erzelj
 • Goče
 • Gradišče pri Vipavi
 • Hrašče
 • Lozice
 • Lože
 • Manče
 • Nanos
 • Orehovica
 • Podbreg
 • Podgrič
 • Podnanos
 • Podraga
 • Poreče
 • Sanabor
 • Slap
 • Vipava
 • Vrhpolje
 • Zemono

Poročne dvorane:

 • poročna dvorana na dvorcu Zemono
 • sedež Upravne enote Ajdovščina

 

 

Zunanjost krasijo arkade ... Foto: RTV SLO/E. S.

 

 

Freske ob vhodu v poročno dvorano. Foto: RTV SLO/E. S.

 

 

 

dvorec Zemono

 

stavba upravne enote Ajdovščina.